ИНТЕРАКТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ПЛАТФОРМА

ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИ ПАРТНЬОРСТВА

Image

Добре дошли в информационната платформа на СНЦ „МИГ-Община Марица“!

В секция „За нас“ можете да се запознаете накратко с нашата история и дейност.
В стремежа си да прилага нови подходи в популяризирането и реализирането на Стратегията за местно развитие, СНЦ „МИГ-Община Марица“ създаде настоящата информационна платформа, в която чрез секция „Форум“ се предоставя възможност на местните жители за създаване на теми за споделяне на мнения, идеи, опит, коментари, обмяна на информация и добри практики, свързани с подготовката и изпълнението на проекти през Стратегията.
В секция „Обучения“ се публикува информация за предстоящи и минали обучения, организирани от СНЦ „МИГ-Община Марица“, както и презентационни и обучителни материали, които биха могли да бъдат от полза на заинтересованите страни, вкл. и на хора с увреждания, които нямат възможност да участват в тези обучения.
В секция „Блог“ СНЦ „МИГ-Община Марица“ ще публикува статии и ще дава възможност за публикуване на статии, подготвени от жителите (след предварителен подбор), по теми, касаещи местното население и изпълнението на Стратегията.
За да осъществите контакт с нас, моля, заповядайте в секцията "Контакти"!
Настоящият сайт не замества официалния сайт на Сдружението

За нас

Научете повече за нашата
дейност и история.

Обучения

Вижте какви обучения
провеждаме и планираме

Анкети

Участвайте в нашите
проучвания и анкети

За стратегията

Вижте мерките,
включени в Стратегията.

Събития

Списък на събитията
които провеждаме

Контакти

Споделете Вашите
предложения и идеи.

Местна инициативна група - Община Марица: Живи села и инвестиции (репортаж)

Коментирайте мерките, включени в Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ – Община Марица“. Задайте Вашите въпроси и коментирайте с другите партньори.