Големи забавяния с одобрението на проектите по ПРСР

last minute travel tickets

Имаме големи забавяния с одобрението на проектите по ПРСР, всичко се движи много тромаво, сигнализираха за Агри.БГ от Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“.

От приключили 219 процедури в местните инициативни групи (МИГ) и постъпили в Държавен фонд „Земеделие“, има одобрени едва 88 такива. Подадените проекти са 1391, а са сключени само 23 договора. Това са цитирани от асоциацията данни, изнесени от Дирекция „Развитие на селските райони“ на ДФЗ пред Комитета за наблюдение в началото на тази година. 

 

Към настоящия момент проектите и процедурите са се увеличили, а няма особено раздвижване още по старите, притесняват се представители на местните общности.

Притеснени сме, че самият подход ще бъде провален. Ние като МИГ имаме капацитет да усвояваме средствата, имаме нужните експерти, свършваме си своята част от ангажиментите, оценяваме проектите, подаваме ги във Фонда, където трябва да им се извършат последващи проверки. От страна на ведомството процесът много се бави, алармират от асоциацията.

Някои от бенефициентите вече са си купили техниката и са "затворили" едни средства, които чакат да им бъдат възстановени. Други са кандидатствали с техника, чието представителство вече е затворено и вече не могат да си я доставят или тя е морално остаряла.

Финансирането на всяка местна инициативна група е обвързано с изпълнението на бюджетите, което означава, че резултатите, показани в този програмен период, ще определят какъв да е бюджетът като цяло за подхода ЛИДЕР / ВОМР и МИГ. Разбира се, съществува опция за прехвърляне на средства в настоящия програмен период между мерките на една МИГ. В същото време, ако не са усвоени 25 % от бюджетите, има реален риск МИГ да бъдат с прекратени споразумения и парите да се изгубят, не по тяхна вина. Местните общности се опасяват, че парите за тях ще се разпределят по други мерки:

Нямаме още официално становище от Фонда, че средствата за нас няма да бъдат пренасочени към други мерки. Засега има индикации само от ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Иновации и конкурентоспособност“, че средствата за МИГ, които до 30 септември не са договорени, ще бъдат взети обратно. Този проблем стои пред местните инициативни групи, изпълняващи многофондови стратегии."

По Програмата за развитие на селските райони няма ограничения към общностите, че трябва да реализират проектите си до края на септември тази година. Крайният срок е до 30 юни 2023 г., припомнят от организацията, но посочват и друг факт:

Най-голямо е забавянето по ПРСР. Много от процедурите са от 2018 г., а още няма решение от Фонда. 

Много се затлачиха нещата, много станаха проектите във Фонда, които са подадени и чакат да бъдат разгледани и да бъдат сключени договори, обобщават представителите в сигнала до редакцията ни.

Твърденията на местните общности са, че на многократните им запитвания от ДФЗ им отговарят, че правят всичко възможно спрямо капацитета, с който разполагат. На 26 юни предстои общо събрание на асоциацията, на което отново ще се повдигнат болезнените теми и ще ги обобщят в ново запитване до Разплащателната агенция.

 

Източник: https://agri.bg/

Image