Представяме ви новото лого на местната общност

Лого МИГ Община Марица

        Логото изобразява ОБЕДИНЕНИЕ НА ОБЩНОСТИ, което кореспондира с дейността и идентичността на Местна инициативна група - Община Марица, както и с прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие.
        Разчитаме, че логото ще се наложи като разпознаваем знак на обединението и усилията на местната общност за превръщане територията на община "Марица" в едно по-добро място за живеене!

Image