Обществено обсъждане на условията за кандидатстване по М04 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ М04
„СНЦ „МИГ – Община Марица“ обявява обществено обсъждане на Проект на Обява, Проект на Условия за кандидатстване и приложения по  Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG05M9OP001-2.068 МИГ Община Марица М04 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“, финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез Европейския социален фонд.
 
Проектът на документите се публикува на основание чл.26, ал.4 от ЗУСЕСИФ.
 
Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17.00 часа на 02.10.2019г. (включително) на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 
Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.
 
Проект на документи:
Image