Важни промени по мерки М04 и М05 от Стратегията за местно развитие на МИГ-Община Марица

анекс

Уведомяваме ви, че на 24.09.2019г. МИГ-Община Марица подписа допълнително споразумение за изменение на Стратегията за местно развитие.

 

Измененията касаят мярка М04 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“ и мярка М05 „Активно включване – уязвими групи“. Промяната е относно максималния размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект, както и относно индикаторите за мониторинг и оценка.

С най-новото изменение на Стратегията за местно развитие на МИГ-Община Марица, както с предходните изменения можете да се запознаете от официалния сайт на Сдружението, секция Изменения на СМР.

Пълният текст на Стратегията с всички изменения можете да намерите ТУК

Image