Проектът за повишаване конкурентоспособността на "Амек Тойс" ООД приключи успешно

IMG 9546

          През април 2019г. успешно приключи изпълнението на Проект BG16RFOP002-2.013-0002-C01 „Повишаване конкурентоспособността на "Амек Тойс" ООД“, изпълняван по процедура BG16RFOP002-2.013 МИГ – Община Марица М08 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ“, финансирана от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

          Основната цел на проекта бе да се подобри конкурентоспособността на бенефициента „Амек Тойс” ООД чрез повишаване на производителността и засилване на експортния потенциал на предприятието.
          С получената по проекта безвъзмездна финансова помощ в размер на 181 479.20лв., както и с осигуреното от бенефициента собствено съфинансиране са закупени 4бр. Автоматични машини за програмируеми шевове с лазерно устройство.
          Направената инвестиция се отразява положително върху дейността на предприятието, като води до:
                  - Повишаване на производителността на кандидата
                  - Ефективно и ефикасно използване на факторите на производство (човешки капитал, природни ресурси и технологии), чрез внедряване на нови технологии и методи за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.
                  - Подобряване на производствените процеси чрез инвестиции в дълготрайни материални активи.
                  - Диверсификация на дейността чрез разнообразяване на портфолиото на предприятията и достъп до пазари.
          Чрез реализацията на проекта „Амек Тойс” ООД подобри конкурентоспособността си и си осигури устойчиво пазарно присъствие при най-адекватното съотношение между разходи и ползи.

          СНЦ „МИГ-Община Марица“ съдейства на потенциалните кандидати от територията на община „Марица“ и работи активно за реализацията на възможности за развитие на местния бизнес и повишаване на конкурентоспособността на местната икономика.

 

СНЦ "МИГ - ОБЩИНА МАРИЦА"
общ. Марица, с.Калековец, ул."Иван Вазов", №5
www.leader-maritsa.eu, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
тел.: 0877 184775, 0877 187742

logos 1 line