Списък на сключените договори за БФП по процедури, включени в стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ-Община Марица“

Списък на сключените договори за безвъзмездна финансова помощ по процедури, включени в стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ-Община Марица“ към 08.12.2021г. може да откриете ТУК.