Успешно приключи проектът за подобряване условията на труд в "КРАН" ЕООД

Колективни предпазни средства         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успешно приключи изпълнението на Проект BG05M9OP001-1.031-0002-C01 „Подобряване условията на труд в "КРАН" ЕООД“, изпълняван по процедура BG05M9OP001-1.031 МИГ – Община Марица М03 „Добри и безопасни условия на труд“, финансирана от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.          Основната цел на проектното предложение бе да се подобри работната среда в „КРАН“ ЕООД, с.Калековец, община Марица, посредством

осигуряването на добри и безопасни условия на труд, ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси, водещи до подобряване качеството на работните места и повишаване на производителността на труда в предприятието.
          С получената по проекта безвъзмездна финансова помощ в размер на 90 629.00лв. за работниците в предприятието са осигурени:
                   - Лични предпазни средства и специално работно облекло за намаляване на риска от трудови злополуки и професионални заболявания: престилка за заварчик-кожена, обувки със защита от пробождане, ръкавици заваръчни кожени, ръкавели заваръчни кожени, респиратор с маска с ADF филтър и химически филтър
                   - Колективни средства за защита за подобряване на професионалния, здравен статус и микроклимат в производствените помещения - 2 бр. дизелов инфрачервен отоплител, 4 броя мобилен аспиратор за заваръчни газове.
                   - Социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятието - фургон 27 кв.м. с две отделни помещения, кафе-машина, хладилник, микровълнова печка, диспенсер за вода, маса и столове за хранене, климатик колонен тип, канапе - тип тройка, канапе тип двойка, маса холна.
                   - Въведена система за развитие на човешките ресурси в предприятието за оптимизация на работните процеси, вкл.въвеждане на гъвкави форми на заетост и др. практики за по-лесно съвместяване на професионален и личен живот, удължаване на професионалния живот на по-възрастните работници (над 54г.) и въвеждане на иновативни модели за организация на труда, насочени към повишаване производителността и опазване на околната среда в „КРАН“ ЕООД.
          В резултат на изпълнението на проекта значително са подобрени условията на хранене и почивка за служителите на фирмата, както и е намален риска от трудови злополуки и професионални заболявания чрез въвеждане на специално работно облекло и лични предпазни средства.

Лични предпазни средства

  за отдих

 

 

 

 

 

 

 

 

СНЦ „МИГ-Община Марица“ съдейства на потенциалните кандидати от територията на община „Марица“ и работи активно за реализацията на възможности за развитие на местния бизнес и повишаване на конкурентоспособността на местната икономика.

СНЦ "МИГ - ОБЩИНА МАРИЦА"
общ. Марица, с.Калековец, ул."Иван Вазов", №5
www.leader-maritsa.eu, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
тел.: 0877 184775, 0877 187742