Актуална анкета - Отговорите на въпросите от анкетата се въвеждат чрез чек бокс (квадратче), даващ възможност за избор на няколко отговора.

През 2019г. МИГ-Община Марица планира да проведе обучения, свързани с изпълнение, отчитане и мониторинг на проекти по СВОМР. Моля, посочете на кое от следните обучения бихте присъствали:

Актуална анкета - Отговорите на въпросите от анкетата се въвеждат чрез радио бутон (кръгче), позволяващ избор на една от няколко възможности

В кое населено място предпочитате да бъдат проведени планираните през 2019г. обучения?
Image