Покана за обучение на тема "Актуална нормативна база за прилагане на Стратегията за местно развитие - преглед,....

Покана 30.08 Калековец

Image