Покана за обучение на тема "Изпълнение, отчитане и мониторинг на проекти по Стратегията за местно .....

Покана 31.08 Бенковски

Image