Покана за обучение на тема "Изпълнение, отчитане и мониторинг на проекти по Стратегията за местно развитие"

Покана за обучение 04.11.2020

Image